Skládání s terénním elektrickým manipulátorem.

11.11.2019 08:40

Terénní elektrický manipulátor
Jako jednu z nadstandartních novinek Vám nabízíme terénní elektrický manipulátor, se kterým Vám paletu  složíme na zvolené místo.
Nerovný terén pro nás není žádný problém.

S paletou lze tak manipulovat do mírného kopce (např. vjezd do garáže)trávě,šterku nebo strukturované dlažbě, či jiném bezpečném nezpevněném terénu, vždy ale záleží na osobním a individuálním rozhodnutí zdali je možné paletu dopravit na Vámi určené místo.