Prespektivní palivo přírodního původu s vysokou výhřevností,nízkým obsahem popelovin,nízkým obsahem vody,nízkými nároky na skladovací prostory a umožnující automatizaci procesu spalování.Vytápěním dřevěními peletami jsou energeticky využívány plně obnovitelné ekologické zdroje energie.Spalováním pelet nedochází ke zvyšování emisí skleníkových plynů,proces je z hlediska CO2 neutrální.Pelety neobsahují umělá chemická pojiva,síru,halogeny či těžký kov.Dřevěnými peletami lze topit ve všech topeništích,které jsou k tomuto účelu technicky přizpůsobené.Pro jejich spalování se výrábějí automatické kotle pro ústřední vytápění domu s celosezonním provozem a krbová kamna se zásobníkem pro lokální vytápění místnosti.

Výroba

Pelety se vyrábějí v peletárnách lisováním vstupního materiálu na tvarovacích lisech, jde o tzv peletizaci. Materiál je při peletizaci pod vysokým tlakem protlačován skrz malé kruhové otvory ocelové matrice, přičemž se zahřívá na teplotu okolo 100 °C. Celuloza, která se nachází ve dřevě, vlivem teploty měkne a stává se lepivou. To umožní lisovat dřevěné piliny do tvaru pelety bez přidávání jakýchkoliv přísad. Po vychladnutí jsou pelety pevné a zachovávají si svůj válcovitý tvar.

Použití

Pelety se používají jako náhrada fosilnich paliv v kotlích, domácích kamnech a krbech. Protože jsou sypké, mohou se používat i v kotelnách s automatickým provozem. Pomocí dopravníku je možné přesně a plynule regulovat přísun paliva a tím regulovat tepelný výkon kotle. Vytápění tímto palivem je značně rozšířeno ve skandinávských zemích a v Itálii.Pelety se z těchto důvodů dělí na pelety určené pro domacnosti a pelety určené pro průmyslové vytápění a ohřevy (například teplárny, elektrarny).