Obchodní podmínky


1)Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

 

2) Objednání zboží a služeb
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, složení a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká odesláním objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k potvrzení objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce, nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu zboží, nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od Prodávajícího spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží Kupujícímu v ceně zboží uvedené na internetové stránce Prodávajícího, nebo dodat zboží odpovídající popisu zboží uvedeného v katalogu zboží uvedeném na internetové stránce prodávajícího, nebo dodat zboží ve lhůtě určené podle těchto Všeobecných obchodních podmínek.
Tím není dotčeno právo Kupujícího dohodnout se s Prodávajícím na jiné ceně a způsobu platby, pokud v souvislosti s tím Kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky. Stejně tím není dotčeno právo Prodávajícího odstoupit od kupní smlouvy z důvodů vyplývajících z platných právních předpisů.


3) Potvrzení objednávky
Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete informováni e-mailem nebo telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.


4) Zrušení objednávky
Každou objednávku,která nezačala být plněna, můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.


5) Doprava
Pokud nezvolíte osobní převzetí v našem skladu, dopravíme Vám objednané zboží na Vámi uvedenou adresu. Cena dopravy bude stanovena individuálně v závislosti na množství zboží a vzdálenosti. Cena nebude zahrnuta do ceny internetové objednávky ale přičtena samostatně. Základní cena se řídí aktuálním ceníkem. Účtovány jsou obě cesty (sklad-zákazník-sklad) a to v závislosti na místě vykládky. Zákazník je povinen zajistit vhodné podmínky pro dopravu i složení (vhodná příjezdová cesta, dostatečný prostor pro manipulaci s autem i nákladem, … ). Ztížené podmínky (prudší kopec, bláto, překážející vedení, schodky či jiné překážky, … ) je zákazník povinen oznámit předem. Při nevhodných podmínkách si vyhrazujeme právo složit zboží v místě určeném dopravcem jako místo ke složení vhodné. Při nemožnosti zboží složit nebo při zhoršených podmínkách Vám může být účtována částka za dopravu, případně příplatek za skládání v obtížných podmínkách.


6) Dodací lhůta
Dodací lhůta je u skladového zboží od 1-7 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.


7) Odstoupení od kupní smlouvy / výměna zboží
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy, mj. i na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
V případě potřeby Vám nepoškozené a nepoužité zboží vyměníme za jiný druh. Náklady na výměnu nese v plné výši kupující.


8) Reklamace a servis
Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem nebo písemně. V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu nebo obsahu , je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka. Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.


9) Ceny a balení
Ceny ekopaliv jsou uvedeny jako cena za 1 nejmenší prodejné balení, případně jako cena za jednu paletu daného zboží. Není-li uvedeno jinak. Ceny v přepočtu za jeden kilogram Vám na vyžádání rádi zašleme v kompletním ceníku e-mailem. Obsah balení, hmotnost, a další informace naleznete v popisu zboží.Ceny jsou konečné,nejsme plátci DPH.


10) Závěrečné ustanovení
Veškeré uvedené informace jsou informativní. Vyhrazujeme si právo na jakoukoli změnu (např. cen, zboží, podmínek atp.). V případě změny budete informováni před uskutečněním objednávky. Veškeré podmínky se dále řídí platnými právními předpisy.