Prémiové pelety HD En Plus A1 Smrk Top Kvalita.Ceny od 7600 kč

Prémiové pelety HD En Plus A1 Smrk Top Kvalita.Ceny od 7600 kč

Díky technologii HD Pelet je nyní možné přeměnit ve skutečnost vše,co bylo považováno za technicky nemožné:dřevěné pelety na míru s homogenním rozložením délek pro dosažení vynikajícího spalování!

Díky ideálnímu mixu délek se množství krátkých kousků,úlomků a prachu sníží na polovinu,zatímco množství pelet ideálních pro spalování se zvýší zhruba o polovinu.

Rovnoměrnost délek HD Pelet umožnuje ideální plnění spalovací komory.

Tímto způsobem se vytvoří vrstva paliva s homogenním a trvalým rozložením porů,kterou díky rovnoměrnosti a menší přítomnosti krátkých pelet může zcela protnout spalovací vzduch a zlepšit tak samotné spalování.

 

TOP KVALITA PELET !!!

 

 

Parametry:

Průměr- 6 mm

Vlhkost - 7%

Výhřevnost - 4,9 kWh/kg

Popel - 0,4%

Odrol -0,5%

Certifikace En plus A1.

Paleta 65 pytlů/975kg.

 

Stejné pelety jako of firmy Biomac...

 
Ceny:
1-4 palety 8300 kč paleta

5-7 palety 8200 kč paleta
8 a více palet 8100 kč paleta-dohoda

Kamion 24 tun cena od 7,6 kč/kg -Dodání po ČR cena dohodou.
Sleva na množství palet se vždy odečte při dodání...