Prémiové pelety HD En Plus A1 Smrk Top Kvalita .9400 kč

Prémiové pelety HD En Plus A1 Smrk Top Kvalita .9400 kč

Paleta Pelet HD Rettenmeier 100% Smrk

Díky technologii HD Pelet je nyní možné přeměnit ve skutečnost vše,co bylo považováno za technicky nemožné:dřevěné pelety na míru s homogenním rozložením délek pro dosažení vynikajícího spalování!
Díky ideálnímu mixu délek se množství krátkých kousků,úlomků a prachu sníží na polovinu,zatímco množství pelet ideálních pro spalování se zvýší zhruba o polovinu.
Rovnoměrnost délek HD Pelet umožnuje ideální plnění spalovací komory.
Tímto způsobem se vytvoří vrstva paliva s homogenním a trvalým rozložením porů,kterou díky rovnoměrnosti a menší přítomnosti krátkých pelet může zcela protnout spalovací vzduch a zlepšit tak samotné spalování.
 
TOP KVALITA PELET !!!
 
 
Parametry:
Průměr- 6 mm
Vlhkost - 7%
Výhřevnost - 4,9 kWh/kg
Popel - 0,4%
Odrol -0,5%
 
Certifikace En plus A1.
Paleta 65 pytlů/975kg.
 
Stejné pelety jako of firmy Biomac...